Reviewers

Imas Maesaroh, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia (Google Scholars)

Labibah Zain, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia (Google Scholars)

Faizuddin Harliansyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia (Google Scholars)

Sirajul Arifin, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia (Google Scholars)